Przedsiębiorstwo Robót Górniczo – Montażowych „POLKOWICE” Sp. z o.o. zostało założone w 1997 roku. Przeobrażenia w polskim systemie gospodarki w latach 90-tych wraz  z procesem prywatyzacji spowodowały wiele zmian rynkowych w obszarze rozwoju i budowy kopalń. Okres ten pozwalał przedsiębiorcom na wejście w nowy i jednocześnie trudny rynek, a połączenie takich czynników jak wiedza, doświadczenie i ryzyko stworzyło solidny fundament pod założenie spółki. Rozpoczęcie działalności w 1997 roku i zrównoważony rozwój przez lata pozwala przypisać firmie miano budowniczego LGOM-u. PRG-M wpisuje się w historie zagłębia miedziowego i nadal ją tworzy będąc jednym z najbardziej solidnych partnerów biznesowych w dziedzinie budowy kopalń. Zabudowa setek obiektów inżynierii górniczejw kopalniach KGHM takich jak przenośniki taśmowe, rozdzielnie elektryczne, pompownie, zbiorniki, komory maszyn i rurociągi daje powód do dumy i jest znacznym wkładem w istnienie przemysłu wydobywczego skarbu narodu jakim jest miedź. Mija ćwierć wieku działalności przedsiębiorstwa,


25 lat na miedzi, 

25 lat budowania solidnej marki, 

25 lat wychowywania kadry inżynierów i techników górnictwa

25 lat wkładu w przemysł miedziowy