Przedsiębiorstwo Robót  Górniczo - Montażowych „POLKOWICE” 

Sp.   z  o. o. 

Adres siedziby:
ul. Działkowa 12  

59 - 100   Polkowice

tel.  +48 76  847 42 66

tel.  +48 76  847 47 26

e-mail: prgm@prgm.pl

NIP: 692-19-00-718 

REGON: 390494416 

KRS: 0000095224 

BDO:  000261815

Formularz kontaktowy
  captcha

  Rejestracja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy

  Kapitał zakładowy : 100 000,00 PLN 

  Kapitał wpłacony : 100 000,00 PLN

  Rok założenia : 1997 

  Zarząd:

  Lucjan Skrobuk – Prezes Zarządu 

  Wiesław Szymczakowski – Członek Zarządu 

  Zbigniew Lasek – Członek Zarządu