Oferta

Od lat specjalizujemy się w zabudowie obiektów inżynierii górniczej, w swojej ofercie posiadamy pełną gamę usług montażowych
i budowalnych realizowanych w kopalniach miedzi. Posiadamy doświadczoną i  wykwalifikowaną kadrę inżynierską
oraz  nowoczesny park maszyn. 

Roboty górnicze 

 • Roboty strzałowe
 • Obudowa kotwowa, 
 • Siatkowanie stropów i ociosów 
 • Odstawa urobku 

Roboty budowlane

 • Budowa mostów przejezdnych
 • Budowa mostów wentylacyjnych 
 • Zabudowa tam wentylacyjnych 
 • Mury i wylewki betonowe 

Odstawa taśmowa

 • Zabudowa przenośników taśmowych , 
 • Przedłużenia przenośników taśmowych ,
 • Budowa zbiorników retencyjnych 
 • Budowa przesypów i dozowników urobku 

Obiekty i urządzenia elektryczne 

 • Budowa rozdzielni SN
 • Budowa komór stacji Trafo SN
 • Budowa i montaż instalacji SN

Linie kablowe

 • Budowa linii kablowych SN
 • Budowa linii kablowych NN
 • Budowa linii telekomunikacyjnych 

Obiekty hydrotechniczne

 • Budowa pompowni,
 • Montaż  rurociągów odwadniających ,
 • Montaż rurociągów p.poż
 • Zabudowa systemów klimatyzacji 

Odstawa taśmowa

 • Budowa komór przeglądowych, 
 • Zabudowa wciągników , podnośników i suwnic. 
 • Budowa kanałów przeglądowych, 
 • Instalacje spawalnicze
 • Instalacje sprężonego powietrza

Sterowanie przenośników taśmowych

 • Montaż systemów sterowania przenośników następujących typów: PROMOS, PROTOS, INCOM, ELSAP,
 • Montaż automatyki i AOT dla obiektów transportu poziomego