O Firmie

Przedsiębiorstwo Robót Górniczo – Montażowych „POLKOWICE” Sp. z o.o.
istnieje na rynku od kwietnia 1997 roku.

Firma kierowana jest przez trzyosobowy zarząd:

Lucjan Skrobuk – Prezes Zarządu

Wiesław Szymczakowski– Członek Zarządu

Zbigniew Lasek – Członek Zarządu


Firma specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie montaży elektrycznych i mechanicznych dla kopalń KGHM Polska Miedź S.A.
Dewizą przedsiębiorstwa jest kompetencja, profesjonalizm oraz solidność wykonania. PRG-M "Polkowice" ma opinię solidnej i godnej zaufania firmy.


Wszystkim swoim klientom przedsiębiorstwo gwarantuje: szybką i terminową realizację zleceń ,fachowość wynikającą z kilkuletniego doświadczenia w branży, szybkie i elastyczne reagowanie na potrzeby klientów, stałą poprawę technicznych możliwości świadczenia usług.


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy

NR KRS-0000095224

NIP: 692-19-00-718

REGON: 390494416

Wysokość kapitału zakładowego: 100 000 zł

(kapitał wpłacony w całości)